مرجع تحلیل و دیتای آنچین - on-chain

با تحلیل گرانقیمت On-Chain خودتان را از سایر سرمایه‌گذاران متمایز کنید!

تحلیل آنچین (on-chain) چیست؟

رویای معامله با نهنگ‌ها

ریسک ذخیره بیت کوین

با قدیمی‌های بازار معامله کنید!

صرافی‌ها نقطه عطفی برای پیشبینی روند بازار

زحمت‌کش‌های پول‌دار

تحلیل هفتگی آنچین

سرمایه‌گذاران با بررسی و مطالعه این شاخص‌های درون زنجیره‌ای می‌توانند تغییرات بازار را بهتر پیش‌بینی کنند

محبوب‌ترین دیتاهای آنچین

شاخص MVRV، بررسی حباب بازار

آدرس‌های فعال

شاخص NVT، بررسی P/E بازار

شاخص CDD، بررسی قدمت سکه‌ها